Howest Fonds - Howest Foundation - Fondation Howest

Het Howest Fonds biedt aan partners of derden een financieel-juridisch kader om mee te investeren in projecten en initiatieven die voor Howest en de aanvragers maatschappelijk relevant zijn.
Howest geeft hiermee vorm aan de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal-regionaal vlak, maar steunt hiermee ook op internationaal vlak sociale initiatieven.

Doel van het HOWEST FONDS:

Howest is veel meer dan een instelling die louter hoger onderwijs en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek organiseert en aanbiedt. Howest is evenzeer een regionale, nationale en internationale actor die het sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt. Howest wil dit uitdragen naar haar stakeholders: studenten, alumni, personeel, emeriti, bedrijven en social profit-organisaties en bij uitbreiding de gemeenschap (wereldwijd) waar wij actief zijn.

Met het Howest Fonds versterkt en concretiseert de Howest die waarden, onder meer door het steunen van sociale projecten in binnen- en/of buitenland waarbij onze studenten en/of personeel als vrijwilliger actief bij zijn betrokken.

Het Howest Fonds steunt projecten en initiatieven in binnen- en buitenland die gericht zijn op samenlevingsopbouw. Door het inzetten op initiatieven rond onderwijs en/of praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en met een directe link naar Howest stakeholders (studenten, medewerkers, alumni, emeriti en bedrijven en organisaties uit haar industrieel, maatschappelijk en academisch netwerk) die zich onbezoldigd inzetten ter ondersteuning ervan, draagt het Howest Fonds bij tot het corporate social responsablity program van Howest.

Het Howest Fonds is opgezet in samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen éen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De Koning Boudewijnstichting biedt enerzijds het fiscaal-juridische kader om het Howest Fonds mogelijk te maken en staat anderzijds als onafhankelijke instelling mee borg voor de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van de projecten die door het fonds worden gesteund.

Het Howest Fonds steunt enkel projecten en initiatieven buiten de reguliere werking en decretale opdracht van de oprichter Howest.

Projectenrekening:

Het beheerscomité van het Howest Fonds kiest ervoor om bepaalde initiatieven de kans te bieden een projectenrekening te openen binnen de schoot van het Fonds. Die projecten worden dan gedurende een afgebakende tijd opengesteld voor het bekomen van dotaties.

Howest Fonds Oproep:

Het Howest Fonds lanceert daarnaast op bepaalde tijdstippen een oproep. De bedoeling is individuen, groeperingen, organisaties de kans te bieden projectvoorstellen te formuleren aan het Howest Fonds.
De door het beheerscomité geselecteerde projecten, kunnen dan vanuit het Howest Fonds financiële ondersteuning bekomen via het match-funding (een Euro voor een Euro) principe. Zo wil het Howest Fonds een belangrijke hefboom creëren voor die maatschappelijke initieven.

 

Meeste Recente Projecten