Onderzoek naar lange termijn resultaten van de Katrol Oostende.

Dankzij een anonieme gift aan het Howest Fonds voert Howest momenteel een onderzoek uit in opdracht van de Katrol Oostende. Samen met laatstejaars studenten Sociaal Werk van Howest gaan drie onderzoeksters (Jolien Veys, Ilse Van Roy & Greetje Desnerck) na welke impact de ondersteuning van De Katrol heeft op het leven van kinderen en hun ouders. De Katrol biedt thuisondersteuning aan voor kinderen (en ouders) met studie- en opvoedingsproblemen. Samen met studenten bevragen de onderzoeksters gezinnen die in het verleden (tot 10 jaar ver) ondersteuning kregen van De Katrol. Daarbij werd ondermeer gepolst naar de resultaten van die begeleiding en het effect ervan op de kinderen. Zo wordt bijvoorbeeld gepolst welke studierichting de kinderen nu volgen. Na Nieuwjaar wordt het onderzoek afgerond en worden de resultaten bekend gemaakt.

Meer info over de Katrol Oostende? www.dekatrol.org