Voorstelling resultaten onderzoek De Katrol

De resultaten van het onderzoek naar de lange termijnimpact van de Katrol Oostende worden op vrijdag 28 oktober voorgesteld aan het publiek.

Hogeschool West-Vlaanderen deed onderzoek naar de lange termijnimpact van de Katrol Oostende. Met middelen die via het Howest fonds werden verzameld kon uitvoerig worden onderzocht of de studieondersteuning van de Katrol bij kinderen ook impact heeft op de levenskeuzes en studiekeuzes op latere leeftijd. Hoe is het leven van deze gezinnen verlopen? Hoe gaat het met de kinderen in kwestie? Hoe kijken ze terug naar de ondersteuning? Deze en nog andere vragen komen aan bod in het onderzoek.

De Katrol zet zich in om kansarmoede te doorbreken. Dit gebeurt door studie- en opvoedingsondersteuning aan huis te bieden aan kinderen uit kwetsbare, kansarme gezinnen. Hierbij ligt de focus op de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. Sinds de oprichting in 2002 van De Katrol Oostende, ontstonden er in diverse steden en gemeenten reeds Katrolwerkingen. Allen hanteren ze een zelfde visie en methodiek.

Op de studiedag van 28 oktober worden de onderzoeksresultaten voorgesteld en zal er ook een panelgesprek georganiseerd worden waarbij o.a. ouders en oud-studenten van diverse opleidingen die stage liepen in De Katrol aan het woord komen.

U bent van harte welkom.

Waar? De lokalen van Kind & Gezin in Brussel: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Wanneer? Vrijdag 28 oktober 2016