Kinderen met slokdarmverbranding in Guinée

Dit initiatief is afgesloten. Het is gerealiseerd geweest vanuit Howest nog voor het Howest Fonds was opgericht. We tonen dit project op deze website, als één van de vele reële voorbeelden van corporate social responsablity initiatieven die in het verleden al door Howest zijn ondersteund.

Guinée is het tweede bauxietland in de wereld. Bij de eerste raffinage van dit aluminium erts wordt Natrium Hydroxyde (caustische soda) gebruikt. Deze zeer toxische soda is wijd verspreid in Guinée en de omringende landen in de grijze economie, voor de aanmaak van zeep en verven van batiek. Het veroorzaakt een groot aantal slokdarmverbrandingen bij kinderen door het abusief innemen denkende dat het een frisdrank is.

De medische vzw KiCo uit Kortrijk geeft sinds 2000 hulp bij de behandeling van slokdarmverbranding van kinderen in Conakry. Dit zowel op het gebied van preventie als van medische ingrepen. Vanaf 2004 doet die vzw ook een beroep op de expertise van Howest. De eerste stagiair die voor Howest ter plaatse ondersteuning heeft geboden is Thomas P. Jansen.

In 2006 werd met de hulp van Howest en de NGO 2AMG te Conakry (Aide et Action Médicales en Guinée) een ICT center opgestart voor ondersteuning van  het medisch centrum DHU Donka, CHU Ignace Deen en de Faculté de Médicine. Howest stuurde al meerdere stagiairs voor technische ondersteuning en startte een studie van de aluminium cyclus in Guinée. Sinds 2007 wordt er gewerkt aan technische bijstand voor zelfstandige energie- en watervoorziening voor het operatiekwartier, opleiding en sensibilisering voor het gevaar bij (huis)fabricatie van zeep.

Het hoofddoel van de vzw KiCo is om de ondersteuning structureel te verankeren, zowel in eigen land als in Guinée. Dit door de permanente steun te verwerven van de internationale mijnindustrie en door de transfer van technologie naar de lokale aluminium recyclage industrie voor de lokale ontwikkeling van exporteerbare producten. Dit moet Conakry (en Guinée) in staat stellen om lokaal middelen te creëren voor de gezondheidszorg en medische vorming.

Eind december 2011 is er een nieuwe expeditie van specialisten gevolgd door stagairs die aansluiten in de eerste helft van 2012.